Finanzas

finanzas

 

Como ben propuxemos dende un primeiro momento no noso código ético e nos principios políticos a Asemblea será un organismo completamente transparente, publicando os datos dos gastos e ingresos de forma detallada. Ademais estarán sempre publicados para que sexan accesibles a todo o pobo.

A Asemblea fomenta o micromecenado e establece un tope de doazóns persoais en 400 €. Ademais quedan prohibidas as doazóns feitas a través de empresas privadas, fundacións ou calquera formación xurídica allea á candidatura.

Entidade:        CAIXA RURAL GALEGA
Titular:            ASEMBLEA POLA UNIDADE
Nr. Conta:       ES30  3070  0045  1361  4990  4820

Finanzas

==============================================

Saldo anterior (31/07/2017)..……………………………  4.755,29 €

==============================================

Gastos agosto 2017:

-Aluguer……………… 204,00

-Auga…………………… 33,00

-Luz…………………….. 10,00

-Gastos financieiros….. 0,75

-Teléfono………………. 55,00

—————————————–
302,75

Ingresos agosto 2017:

-Aportacións particulares……. 40,00

-Concello……. 1560,00

—————————————–
1600,00

==============================================

SALDO Á 31/08/2017………………..………………. 6.052,54 €

==============================================

Ingresos total bono social…………………………….. 4.032,22 €

==============================================

Facebook

Twitter