Finanzas

finanzas

 

Como ben propuxemos dende un primeiro momento no noso código ético e nos principios políticos a Asemblea será un organismo completamente transparente, publicando os datos dos gastos e ingresos de forma detallada. Ademais estarán sempre publicados para que sexan accesibles a todo o pobo.

A Asemblea fomenta o micromecenado e establece un tope de doazóns persoais en 400 €. Ademais quedan prohibidas as doazóns feitas a través de empresas privadas, fundacións ou calquera formación xurídica allea á candidatura.

Entidade:        CAIXA RURAL GALEGA
Titular:            ASEMBLEA POLA UNIDADE
Nr. Conta:       ES30  3070  0045  1361  4990  4820

 

 

 

 

Facebook

Twitter