DECLARACIÓN DE REALPE – COHESIÓN SOCIAL

Nós, representantes a nivel rexional, nacional e europeo reunidos en Bruxelas no marco da conferencia  REALPE celebrada no Parlamento Europeo o 28 de xuño de 2018, declaramos:

Un desenvolvemento ascendente harmonioso e máis equitativo das condicións de vida en todas as rexións e municipios da UE necesita un mellor financiamento.

Pedimos un orzamento da UE máis sólido que fortaleza a cohesión económica, social e territorial.

O orzamento para os próximos sete anos proposto pola Comisión (2021-2027) ignora os problemas da cidadanía da UE. No seu lugar, salta ao tren de “novos desafíos e prioridades” e apunta a gastar máis diñeiro en “Fortaleza Europa” e en programas de estímulo económico para a seguridade e corporacións militares.

Os recortes ao financiamento da política de cohesión, o instrumento de solidariedade crave da UE do que se benefician todos os cidadáns e rexións, son un duro golpe para a creación de emprego, a inclusión social e o desenvolvemento sustentable en toda a UE. Europa necesita un renacemento do investimento público en servizos e infraestrutura de interese público.

Temos que desfacernos dos instrumentos de acondicionamento da austeridade macroeconómica e os préstamos bancarios baseados ​​na política de cohesión da UE. O Semestre Europeo non debe utilizarse como unha ferramenta para  chantaxear aos Estados Membros e as súas políticas orzamentarias

Facemos un chamamento ao Consello e á Comisión para que poñan fin á austeridade e adopten políticas que axuden a reducir a brecha de riqueza entre as prioridades dos pobres e os ricos de Europa.

Facebook

Twitter